» Güncel  » Haberler

  

4 KASIM UNESCO GÜNÜ
 

Unesco nedir?

Birleşmiş Milletler teşkilatına bağlı bir kuruluştur. Amacı, milletlerarasında eğitim, bilim ve kültür alanında iş birliğini gerçekleştirmek, yakınlaşmayı temin etmektir. Bu amaç için de yüklü bir programı uygulamaya çalışır. 14 Aralık 1946´da kurulmuş olup, merkezi Paris´tedir.

Teşkilat ayrıca dünya yüzündeki okuma yazma bilmeyenlerin sayısının azaltılması, okul ve kütüphanelere yardım edilmesi, geri kalmış ülkelerin halkına sinema, radyo ve konferanslar vasıtasıyla kültür aşılanması için çalışır.

Bütün bu faaliyetlerini düzenlemek için üye memleketlerin hepsinde birer UNESCO şubesi kurulmuştur.

Birleşmiş Milletler Beratının uluslararası iş birliğiyle ilgili 9. bölüm 57. maddesi uyarınca kurulmuştur. Teşkilat çalışmaları hakkında BM’ye rapor verir ve buradan teknik yardım görür.

Ancak kendi organları, bütçesi ve diğer statüleri bakımından tamamen bağımsızdır. Bütün BM üyeleri devletler aynı zamanda UNESCO’nun da üyesi olabilirler.

Teşkilat, yapı olarak BM’ye paralellik gösterir. Bir Genel Kurul, bir İcra Kurulu ve bir de Genel Sekreterlik bulunur. Her üye devlet, Genel Kurula beş delege yollar.

Genel Kurul her iki senede bir takip edilecek siyaseti ve gelecek iki yıllık bütçeyi görüşmek üzere toplanır. Genel Müdür, İcra Kurulunu tayin eder, üye devletlere tavsiyelerde bulunur.

İcra Kurulu senede üç-dört defa bir araya gelerek Genel Kurulda alınan kararların icrasını takip eder. İcra Kurulunun üyeleri Genel Kurul üyeleri arasından seçilir. UNESCO Genel Müdürü, Genel Sekreterliğin de başıdır.

UNESCO’nun devamlı merkezi Fransa’nın başşehri Paris’tir. UNESCO üyesi devletler kendi ülkelerinde devlet bünyesi dışında çalışan milli komisyonlar kurarlar.

Bu komisyonlar UNESCO gayelerine uygun çalışmaların yapılması için hükumetle iş birliği yaparlar ve bu çalışmaların icrasını takip ederler.Haber Tarihi: 04.11.2018

Haberler18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ

...

14 MART TIP BAYRAMI

...

12 MART İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ

...

Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun

...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

...

01-07 Yeşilay Haftası

...

BAŞIMIZ SAĞOLSUN

...

Türkiye Şampiyonu

...

Ölçü ve Tartı Aletleri Bildirim Süresi

...

Hayırlı Haftalar

...

Dünya Kanser Günü

...

Yarı Yıl Tatili Bitti

...

27 OCAK OSMANLI HAFTASI

...

26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ

...

Dünya Cüzam(Lepra)Günü

...