» Kurumsal  » Müdürlükler
MüdürlüklerŞaban DÖNMEZ
Yazı İşleri Müdürü
İsa ALTINBAŞ
Fen İşleri Müdürü
Tuncay USLU
Kültür Sosyal İşler Müdürü
Halil Cem AVCI
İmar ve Şehircilik Müdürü
Ümüt ÇAKMAK
Temizlik İşleri Müdürü
Emrullah Güçer
Zabıta Müdürü
Cengiz GÜRCAN
Mali Hizmetler Müdürü
Ramazan KARAZEYBEK
Muhtarlık İşleri Müdürü
Ali IŞIK
Destek Hizmetleri Müdürü

Kırsal Hizmetler Müdürü

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü