» Hizmetlerimiz  » Kent Tanıtım Merkezi
Evlendirme HizmetleriNİKAH İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

1-Nufüs Müdürlüğünden alınacak olan Evlendirme Beyannamesi

2-5 adet fotoğraf

3-Nufüs Cüzdanları ve fotokopileri

4-Ağaçlandırma hesabına 5,00-tl makbuz hesap no:30122677-5001

5-Sağlıkı Raporu